Viesu novēlējuma kartītes

Ja viesu grāmata ir tas kāzu rekvizīts, ko Jūsu skatījumā gribas aizvietot ar ko citādu, mazāk tradicionālu, piedāvājam Jūsu kāzu stilistikā noformētas viesu novēlējuma kartītes. Katrs viesis, pāris vai ģimene aizpilda savu kartīti. Un tās visas beigās tiek saliktas skaistā atmiņu kastītē!